Skip to main content

Posts

Showing posts from March, 2019

வீட்டில் இருந்தபடியே சம்பாதிக்க

சிறுதுளி பெருவெள்ளம் என்பதர்க்கு இனங்க சிறுக சிறுக சம்பாதித்து  சாதிக்க முடியும்.பெண்களுக்குகான அறியவாய்ப்பு வீட்டில் இருந்தபடியே online முலமாக சம்பாதிக்க முடியும்.முதலீடு தேவையில்லை,smartphone internet இருந்த போதும்.